FERRO SILICO MANGAN 65/17

Mã SP: 02
Giá SP: Liên hệ
Mô tả:
Chi tiết

Thành phần phân tích của sản phầm :

FERRO SILICO MANGAN 65/17

 Thành phần sản phẩm  Phần trăm (%)
Mn  ≥ 65%
SiO2  ≥ 17%
C  ≤ 2.5%
S  ≤ 0.04%
P  ≤ 0.3%