FERRO SILICO MANGAN 60/14

Mã SP: 01
Giá SP: Liên hệ
Mô tả:
Chi tiết

Thành phần phân tích của sản phầm  :

FERRO SILICO MANGAN 60/14

               Thành phần sản phẩm                             Phần trăm (%)
Mn                               ≥ 60%
Si                               ≥ 14%
C                               ≤ 2.5%
S                               ≤ 0.04%
P                               ≤ 0.3%