Liên hệ

Công ty cổ phần Nhật Anh

Địa chỉ: Khu B , khu công nghiệp Sông Công I , phường Bách Quang , tp Sông Công

SĐT: 0964.917.313

Emailctycophannhatanhtn@gmail.com

Họ tên
Email Điện thoại
Nội dung liên hệ